skip to Main Content

TÜBAKKOM toplantısı gerçekleştirildi

TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) 11.dönem 3.Genel Üye Toplantısı 25-27 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.

Antalya Barosu ve Antalya Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya, Türkiye genelindeki 45 baronun Kadın Hakları Merkezi üyeleri katıldı. Toplantıya Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Av. Müjde TOZBEY ERDEN, Av.Hülya KORKMAZ, Av.Ebru ÇELİKKALELİ ve Av. Gülay ÖZGÖKÇE katıldı.

Toplantı gündeminde 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Yönetmeliği Taslağı görüşülürken, toplantıda ayrıca, medyanın kadına bakış açısı ve kadının medyada haber oluş şekli değerlendirildi.
 
Katılımın yoğun olduğu toplantıda, yerel ve ulusal alanlarda, kadına yönelik şiddettin önlenmesine dair gelecekte yapılması muhtemel faaliyetler değerlendirildi. 
Ayrıca Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av.Pınar Çelik Arpacı ve Komisyon üyeleri Av. Heval Yıldız KARASU ile Av. Bestegül KABUL hakkında Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 2012/622 E. Sayılı davaya müdahillik kararı alındı..
 
Son olarak Antalya Barosu’nun 2013 yılında Uğur Mumcu Hukuk Özel Ödülü’nü Baromuz ve Kadın Hakları Komisyonu üyemiz olan Av.Müjde TOZBEY ERDEN’e verip, devamında siyasal sebepler nedeniyle geri alması nedeniyle Av.Müjde TOZBEY ERDEN’e ve Antalya Kadın Komisyonu Başkanı Av.Saadet ÖZTÜRK’e yönelik yapılan ayrımcılığa dayanan, şiddet içeren, ötekileştirmeye ve yalnızlaştırmaya yol açan eylemlerin TÜBAKKOM üyelerine karşı yapılmış olarak kabul edildiğini, bu nedenle de TÜBAKKOM olarak meslektaşlarının yanında yer alacağı, hukuksal sürecin takipçisi olacağı kararlaştırılmıştır. Tübakkom sonuç bildirgesi şu şekildedir:
 
TÜBAKKOM (TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU) 11. DÖNEM 3. GENEL ÜYE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Bizler, TÜBAKKOM üyesi Baroların Kadın Hukuku Komisyonu temsilcileri olarak; Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve TÜBAKKOM Koordinatörü Av. Asude ŞENOL, TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü Aydın Barosu ile Adana Barosu, Afyonkarahisar Barosu, Aksaray Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Batman Barosu, Bolu Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Çankırı Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Edirne Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Kars-Ardahan Bölge Barosu, Kayseri Barosu, Kırıkkale Barosu, Kırklareli Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Malatya Barosu, Mersin Barosu, Nevşehir Barosu, Ordu Barosu, Sakarya Barosu, Samsun Barosu, Sinop Barosu, Tekirdağ Barosu, Trabzon Barosu, Van Barosu, Yozgat Barosu, Zonguldak Barosu katılımı ile gerçekleştirdiğimiz 11. Dönem 3. Genel Üye Toplantısı’nda alınan kararlara ilişkin aşağıdaki hususları kamuoyu ile paylaşma gereği duyuyoruz:
 
1.6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile bu kanuna ilişkin 28532 Sayılı Uygulama Yönetmeliği maddelerinin etkin ve çözüme yönelik uygulanabilmesi için;
 
KOZA- Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin, pilot bölgeler haricindeki diğer illerde de acilen kurularak donanımlı personelle hizmet vermesi ve denetiminin sağlanması gerektiğini,
Kanunun uygulanmasına dair yönetmelik metninde, tüm illerde KOZA varmış gibi bir ifadeye yer verildiğini, henüz KOZA kurulmamış illerdeki geçiş sürecinin düzenlenmemesi sebebi ile bir boşluk bulunduğunu; bu sebeple söz konusu yönetmelikteki bu açıklığın ivedilikle doldurulması gerektiğini,
CMK, Adli Yardım ve 6284 sayılı yasaya ilişkin mevzuatın uyumlu hale getirilmesi gerektiğini,
6284 sayılı kanunun uygulanışına dair tüm mevzuatta “konukevi” ibaresi yanında “sığınmaevi” ibaresinin de yer alması ve benimsenmesi gerektiğini; aksi takdirde sığınmaevlerinin doğrudan başvuru alamayacağını, bunun sonucunda da belediyelerin sığınmaevi yapımından kaçınabileceklerini düşünüyor;
 
Kadına yönelik şiddetle mücadelede KOZA’lar için ayrı bir fon oluşturularak, barolarla işbirliği içinde avukat görevlendirilmesini; süreçte baroların etkinliğinin arttırılmasını, 6284 sayılı kanunun uygulanmasının her aşamasında eğitimin önemini vurgulayarak; Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlar için sertifikalı eğitim çalışmaları başlatılmasını, avukatlara yönelik bu çalışmanın uygulayıcı diğer personelle de koordineli bir şekilde yürütülmesini, Özellikle KOZA kurulmayan illerde aynı olaya ilişkin farklı birimlerce koruyucu ve önleyici tedbirler verilmesi ve devamında yaşanan karışıklıklar sebebi ile kurumlararası bir bilgi-veri ağı oluşturulmasını öneriyoruz.
 
2.Tapu Sicil Müdürlüklerinde “beyana dayalı şerh düşme” işlemi kadının; özellikle de şiddet mağduru kadının güvencelerinden biridir. Yasal zemin mevcut olmasına rağmen uygulamada birlik bulunmamakta; hatta başvuru sırasında vergi, sigorta vb. ödemeler talep edilmekte, herhangi bir muafiyet uygulanmamaktadır. Bu hususta yaşanan sorunların takipçisi olacağımızı ve eksikliklerin telafisi için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yazışma hususunda hemfikir olduğumuzu bildiririz.
 
3.TÜBAKKOM olarak “Kadın Hakları” ihlali olarak değerlendirilebilecek her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu, Eskişehir Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Pınar Çelik ARPACI ve Komisyon üyeleri Av. Heval Yıldız KARASU ile Av. Bestegül KABUL hakkında Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 2012/622 E. Sayılı davanın da takipçisi olacağımızı söylemek isteriz.
 
4.Kadının temel hak ve özgürlüklerinin savunulması ile yaşamının her alanındaki uygulamaların takipçisiyiz. Bu bağlamda medyanın ifşa ettiği toplumsal cinsiyetçi öğelerin her daim karşısında olduğumuzu bildirerek; “toplumsal cinsiyet eşitliği” temelinde söylem oluşturması ve ataerkil anlayışa karşı farkındalığın arttırılması amacı ile RTÜK, Basın Konseyi ile yerel ve ulusal bazda medya mensuplarına duyarlılığa davet metni gönderilmesine karar verilmiştir.
 
5.Antalya Barosu tarafından verilen Uğur Mumcu Hukuk Özel Ödülü’nün, Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu’nun önerisiyle, bu yıl Van ilinde kadına karşı uygulanan şiddet konusunda büyük bir özveri ve cesaretle mücadele eden Van Barosu Kadın Hakları Kurulu üyeleri adına Av. Müjde TOZBEY ERDEN’e verilmesine 09.01.2013 tarihinde karar verilmiş; ardından, Baro’ya yapılan itirazlar üzerine bu ödül Antalya Barosu Başkanlığı tarafından 16.01.2013 tarihinde geri alınmıştır.
 
Antalya Barosu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu tarafından ödülün geri alınması ve devamında yaşanan süreçte Av. Müjde TOZBEY ERDEN’e; sonrasında da Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu Başkanı Av. Saadet ÖZTÜRK ve Kadın Hakları Kurulu üyelerine yönelik ayrımcılığa dayanan, şiddet içeren, ötekileştirmeye ve yalnızlaştırmaya yol açan eylemlere karşı, TÜBAKKOM’un şiddete uğrayan meslektaşlarımızın yanında yer aldığını bildirerek; yaşanan süreci kadın hakları savunucuları olarak bizlere de yapılmış gibi değerlendirdiğimizi bildiririz.
 
Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu Başkanı Av. Saadet ÖZTÜRK ve üyeleri ile Av. Müjde TOZBEY ERDEN’in meslektaşları tarafından maruz bırakıldıkları tehdit ve hakaretlerle ilgili olarak da Antalya Barosu’nun meslektaşlarımıza uygulanan şiddet konusunda re’sen disiplin soruşturması başlatmasını beklemekteyiz. Bu durum nedeniyle mağdur olan meslektaşlarımızın hak arama mücadelesindeki hukuksal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna ve ilgililere duyururuz. VAN BAROSU

 
Av. Gökçen KAYA
TÜBAKKOM 11. Dönem Sözcüsü
Aydın Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Bşk.